Phát triển theme bán trên Themeforest

  • Xây dựng và phát triển theme cho mã nguồn mở WordPress và Woocommerce bán trên thị trường themeforest
    (https://themeforest.net/)
  • Đảm bảo cấu trúc hệ thống theo chuẩn của WordPress, xây dựng core lõi cho plugin và theme WordPress.
  • Custom plugins, widget để đáp ứng theo thiết kế
  • Nâng cấp theme theo các update của WordPress
  • Tối ưu hóa và tăng tốc theme

Sử dụng các công nghệ:

WordPress, bootstrap, jquery, PHP, Rest api, MySQL,

Link sản phẩm: