Ocanus

Bài toán đặt ra:

Xây dựng nền tảng tạo đề tiếng Anh online cho giáo viên có thể tạo được tất cả các dạng câu hỏi và tracking kết quả chi tiết

  • Xây dựng nền tảng tạo đề tiếng Anh dành cho giáo viên
  • Xây dựng tính năng giúp giáo viên tạo 5 dạng câu hỏi chính, từ đó có thể tạo được tất cả các dạng câu hỏi khác nhau.
  • Xây dựng tính năng tracking kết quả học sinh chi tiết, chính xác cho cả phía giáo viên và học sinh
  • Cài đặt thời gian làm bài cũng như số lần nộp bài của học sinh.
  • Tính năng show đáp án một cách tự động khi học sinh đạt mục tiêu
  • Xây dựng kho thư viện đề sẵn để giáo viên có thể import bằng 1 cú nhấp chuột
  • Upload được ảnh, video, file nghe
  • Giáo viên dễ chỉnh sửa layout, giao diện

Công nghệ sử dụng:

PHP, Laravel, RESTful APIs, web services, MySQL, bootstrap, react js, react native