Hệ thống tìm kiếm chuyên gia

Bài toán đặt ra:

Khách hàng mong muốn xây dựng 1 website tìm kiếm chuyên gia về các lĩnh vực. Các chuyên gia có thể đăng ký, đưa lên website thông tin profile của chính mình, đưa các thông tin chi tiết về bản thân. Các thông tin chuyên gia sẽ được cập nhật liên tục lên website, người dùng có thể tìm kiếm các chuyên gia thông qua các danh mục, sự đánh giá. Sau khi tìm được chuyên gia ưng ý, người dùng có thể đặt lịch với chuyên gia theo các khung giờ mà chuyên gia đưa lên trước đó, sau đó tiến hành thanh toán. Sau buổi gặp mặt với chuyên gia, khách hàng có thể đưa ra đánh giá nhận xét về chuyên gia đó.

Công nghệ sử dụng:

Laravel, WordPress, reactjs, react native, bootstrap, html5, css3, jQuery, payment gateway