Hệ thống nhân viên bảo hiểm

Bài toán đặt ra:

Một công ty bảo hiểm sẽ có rất nhiều đại lý, mỗi đại lý lại có các đại con, theo mô hình đa cấp. Để xét duyệt thành công 1 hợp đồng bảo hiểm thì phải qua nhiều vòng, nhiều cấp. Đồng thời cần phải quản lý nhân viên theo khu vực, quốc giá khác nhau. Do đó, bài toán đặt ra là xây dựng 1 hệ thống đáp ứng được các yêu cầu sau
+) Đảm bảo hoạt động theo mô hình đa cấp, đại lý cấp dưới chỉ xem được hợp đồng tại cấp đó, các đại lý cấp cao sẽ xem, xét duyệt được các đại lý cấp dưới.
+) Mô hình xét duyệt nhiều vòng, mỗi quyền user đại diện cho 1 bước, qua bước 1 mới đến được bước 2, qua hết các bước mới được coi là hoàn thành hợp đồng
+) Các quyền user chỉ được xem / chỉnh sửa cho hợp đồng thuộc thẩm quyền, hoặc 1 bước của hợp đồng trong thẩm quyền đó
+) Đảm bảo hệ thống vận hành hỗ trợ theo quốc gia / khu vực. Nhân viên thuộc quốc gia/ khu vực chỉ được xem/ chỉnh sửa hợp đồng thuộc quốc gia/ khu vực đó. Ngoài ra cấp quản lý 1 số khu vực hoặc quốc gia có thể quyền truy cập nhiều hơn.

Công nghệ sử dụng:

WordPress, PHP, MySQL, bootstrap, html5, css3, jQuery