Hệ thống network công ty luật

Bài toán đặt ra:

Khách hàng mong muốn xây dựng 1 hệ thống network cho các công ty luật ở Canada. Các công ty có thể giao lưu, trao đổi, tổ chức các sự kiện, bán vé tham dự thông qua hệ thống. Các công ty có thể đăng tuyển dụng, và mọi người có thể xem thông tin về các công ty luật như tên, địa chỉ, các thành viên,..

Các tính năng chính của hệ thống:

  • Mỗi công ty cần có 1 người đại diện đăng ký trước, sau khi được admin xác nhận, thì người đại diện này cần mua gói thành viên, gói thành viên cần gia hạn hàng năm.Người đại diện sau khi trở thành thành viên chính thức, có thể đăng ký một tài khoản công ty và mua số lượng thành viên cho công ty, số lượng này sẽ gia hạn hàng năm.
  • Các thành viên trong công ty có thể tham gia vào hệ thống mạng xã hội hoặc diễn đàn trên hệ thống với các quyền nhất định.
  • Mỗi đại diện công ty có thể tạo sự kiện và bán vé cho sự kiện đó.
  • Mỗi đại diện công ty có thể tạo quyền nhất định cho các thành viên trong công ty như tham dự sự kiện, mời dự sự kiện, tạo việc làm, đăng việc, tìm kiếm thông tin,….

Công nghệ sử dụng:

WordPress, memberpress, bbpress, payment gateway, PHP, job board, events,….