Hệ thống giao nhận đồ ăn

Bài toán đặt ra:

Xây dựng 1 website và app, ở đó chủ cửa hàng có thể đưa danh sách món ăn, thực đơn theo tháng, tuần, ngày, giờ. Người dùng có thể truy cập web / app để lựa chọn món ăn kèm thời gian giao hàng, sau đó tiến hành thanh toán.

Cửa hàng nhận được thông tin sẽ tiến hành làm món ăn và giao hàng cho khách. Khách hàng có thể xem thông tin món ăn, thời gian vận chuyển kèm các đơn hàng đã đặt trước đó.

Công nghệ sử dụng:

Laravel, reactjs, react native, bootstrap, html5, css3, jQuery