Hệ thống doanh nghiệp nhiều cửa hàng

Bài toán đặt ra:

Khách hàng là chủ 1 nhãn hiệu thời trang có một chuỗi các cửa hàng con. Mỗi cửa hàng thì có 1 thương hiệu riêng cũng như là hệ thống quản lý vận hành tách biệt nhau. Ví dụ mỗi cửa hàng có quyền quyết định về vấn đề nhân sự, các chiến dịch quảng cáo sản phẩm, mã giảm giá cũng như là quản lý tồn kho. Hệ thống quản lý khách hàng của mỗi cửa hàng là khác nhau, tuy nhiên, trong cùng một chuỗi thì các cửa hàng vẫn có thể chia sẻ khách hàng cho nhau.

Bài toán của chủ doanh nghiệp là xây dựng một hệ thống giúp quản lý trơn tru hoạt động của các cửa hàng trong chuỗi như là có thể xem toàn bộ thông tin về các cửa hàng, kế hoạch triển khai, theo dõi doanh thu của từng cửa hàng và so sánh. Ngoài ra, chủ doanh nghiệp mong muốn mỗi khi mở 1 cửa hàng mới có thể nhanh chóng tạo ra website cho cửa hàng đó. Đồng thời khách hàng là người Nhật nên mong muốn tích hợp với hệ thống của Line như line login, line pay, line message. Các cửa hàng có thể gửi tin nhắn message đến khách hàng thông qua line.

Công nghệ sử dụng:

WordPress, Woocommerce, network, line API, line pay, rest API, jquery, html5, css3