Hệ thống dịch vụ làm việc nhà

Bài toán đặt ra:

Hệ thống dịch vụ làm việc nhà gần giống với hệ thống tìm kiếm chuyên gia. Ở đây, người giúp việc có thể đăng thông tin của mình lên hệ thống bao gồm thông tin liên hệ, dịch vụ cung cấp, thời gian làm việc. Thông tin của người giúp việc có thể cập nhật liên tục trên website, người dùng có thể vào tìm kiếm một người giúp việc bằng cách kiểm tra thông tin, phản hồi, và chọn thời gian phù hợp. Sau đó người dùng sẽ tiến hành thanh toán trước qua hệ thống.
Sau buổi làm việc của người giúp việc, khách hàng có thể đưa ra nhận xét đánh giá về người giúp việc đó

Công nghệ sử dụng:

Laravel, WordPress, react js, react native, bootstrap, html5, css3, jQuery, payment gateway